Husnummer i løse tal og bogstaver

Husnummer løse tal og bogstaver, fræses ud med fræs eller laser i alle egnede materiale og skrifter i højde  fra 5 – til over 100 cm.
Materiale i metal kan også pulverlakeres i flere forskellige farver.
Kontakt os her for tilbud.
Tlf. 2146 0146             info@brosskilte .dk

Her viser vi nogle eksempler af løse tal og bogstaver med diverse monterings løsninger uden synlige huller.
Skabelon til montering vedlægges alle  tal og bogstaver

Løse facadebogstaver og tal
Facadebogstaver m.m. fræset ud med fræs eller laser
i alle egnede materiale og skrift
Løse tal og bogstaver
Husnummer tal og bogstaver
fræset ud i alle egnede materialer og skrift (fonter)
Løse tal og bogstaver
Diverse Monterings løsning uden synlige huller

 

ALT I SKILTE TIL ALLE